Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KOMİTELER

 

KOMİTELER

 
 
163606139_10.jpg

Proje ve Fuarlar Komitesi

Başkan; ÖZLEM KAYA

Üyeler; NİHAN PEKER, BELMA ÖZDEMİR, ŞAFAK TOKUR, ZERRİN AKINCI, BESTE GÜREL, GİZEM YAVUZ, BEGÜM SALİHOĞLU, NEDRET TACİROĞLU, İPEK KIZILTAŞ, DOĞAY CAN,ESRA KARADENİZ, ASLI JACKSON, ASLI FİLİNTA,NEŞVA TAŞ, SONGÜL CABACI, TUĞÇE DEMİRAN, NİLGÜN GÜLEN, EDA GÜNGÖR

Görevi: Derneğin hedeflerine ve misyonuna uygun projeler geliştirmek, moda haftası, tasarım konferansı, tasarım etkinlikleri ve yarışmalar düzenlemek, proje ortaklıkları geliştirmektir

 
163605910_10.jpg

Eğitim Komitesi

Başkan; GAMZE SARAÇOĞLU

Üyeler; NİHAN PEKER, SONGÜL CABACI, AYÇA SYTMEN,ÖNDER ÖZKAN, NİHAL JABER, GÜLİZ AYDIN, EBRU GÜNAY, BESTE GÜREL, GİZEM YAVUZ, MURAT AYTULUM, İPEK KIZILTAŞ, DOĞAY CAN, NUR KALAY, TUĞÇE ÖZOCAK

Görevi: Sektörün eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaçları giderecek eğitimlerin/seminerlerin/workshopların programlanması, üniversite ve eğitim kurumları ile işbirlikleri geliştirilmesini organize eder.

 
517689899_AR_5039_0E8F20F902C498277EA60477AC247F89.JPG

Üye İlişkileri Komitesi

Başkan; GÜL AĞIŞ

Üyeler; ÖZGÜR MASUR, BELMA ÖZDEMİR

Görevi: Derneğin, vizyon, misyon ve ilkelerine uygun olarak yeni üyeler kazandırmak, lobi çalışmaları yapmak, potansiyel üyeleri belirlemek ve mevcut üyeler arası ilişkileri ve desteği güçlendirmek için çalışmalar yapmak.

 
_MG_9930.JPG

Kaynak Komitesi

Başkan; NİHAN PEKER

Üyeler; ÖNDER ÖZKAN, İPEK KIZILTAŞ, ASLI JACKSON, BESTE GÜREL, TUĞÇE DEMİRAN

Görevi: Derneğin kaynak ve iletişim stratejisini oluşturmak, dernek proje ve idari giderlerini karşılamak üzere potansiyel destekçileri belirlemek, ziyaretlerde bulunmak. Kaynak sağlayıcı proje ve etkinlikler geliştirmek.