Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

KOMİTELER

 

KOMİTELER

 
 
163606139_10.jpg

Proje ve Fuarlar Komitesi

Başkan; ASLI FİLİNTA

Üyeler; CİHAN NACAR, EBRU GÜNAY, EMRE ERDEMOĞLU, EVREN KAYAR, ELİF İHSAN DOĞAN, FAHRİYE HACIHALİLOĞLU, KADİR KILIÇ, MEHTAP ELAİDİ, MURAT AYTULUM, ÖZLEM ERKAN,GÖKAY GÜNDOĞDU

Görevi: Derneğin hedeflerine ve misyonuna uygun projeler geliştirmek, moda haftası, tasarım konferansı, tasarım etkinlikleri ve yarışmalar düzenlemek, proje ortaklıkları geliştirmektir.

 
163605910_10.jpg

Eğitim Komitesi

Başkan; GAMZE SARAÇOĞLU

Üyeler; AHMET GİRAY YILMAZ, BELMA ÖZDEMİR, CAN YUNUS ÇETİNKAYA, ECE SALICI ARIAK, GÜLİZ AYDIN, ÖZGÜR MASUR, ÖZLEM KAYA

Görevi: Sektörün eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaçları giderecek eğitimlerin/seminerlerin/workshopların programlanması, üniversite ve eğitim kurumları ile işbirlikleri geliştirilmesini organize eder.

 
517689899_AR_5039_0E8F20F902C498277EA60477AC247F89.JPG

Üye İlişkileri Komitesi

Başkan; ÖZGÜR MASUR

Üyeler;  BELMA ÖZDEMİR, NİHAN PEKER ORMAN, EDA GÜNGÖR, MEHTAP ELAİDİ

Görevi: Derneğin, vizyon, misyon ve ilkelerine uygun olarak yeni üyeler kazandırmak, lobi çalışmaları yapmak, potansiyel üyeleri belirlemek ve mevcut üyeler arası ilişkileri ve desteği güçlendirmek için çalışmalar yapmak.