Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

TARİHÇEMİZ

 
 

Tarihçemiz

Moda Tasarımcıları Derneği, Türk Moda Tasarım Sektörünün oluşmasına katkıda bulunmuş 7 moda tasarımcısı tarafından 12 Nisan 2006 tarihinde Türkiye moda tasarım sektörünün, dünya moda akımlarının oluşumunda belirleyici bir “ekol” haline gelmesi vizyonuyla kurulmuştur.

 

Vizyonumuz

Türkiye moda tasarım sektörünün, dünya moda akımlarının oluşumunda belirleyici bir “ekol” haline gelmesi vizyonuyla yola çıktık.

 

Misyonlarımız

01.

İstanbul odaklı Türkiye’yi dünyanın “Moda Tasarım Havzası” yapmak; Kenti bizzat tasarım nesnesi olarak ele alıp, İstanbul’un kültürel katmanlarını tasarımla buluşturmak, 

05.

Türk moda tarihinin ve moda tasarımcılarının arşivini oluşturmak, 

02.

Tasarımın katma değer yaratan rolünü, çok yönlü medya iletişimiyle kamuoyu gündemine taşımak,  

06.

Türk tasarımcıların iç piyasada varlıklarını oluşturmak 

03.

-“Yaratıcı Marka” olmak isteyen “Sanayi” ile “Özgün-Yenilikçi” olmak isteyen “Tasarımcı”yı buluşturmak,

07.

Moda tasarımcıları ve ilgili disiplinler arasında iletişim ve işbirlikleri geliştirerek Türk moda sektörünün gelişimine katkıda bulunmak. 

04.

-Türk moda tasarım sektörünün mesleki tanım ve standartlarını oluşturmak ve etik değerlerini belirlemek,