Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ÜYELİK

 

ÜYELİK

  • Üyelik başvurusu için lütfenaşağıdaki formu doldurup gönderin.
  • Üyelik havuzunda biriken aday başvuruları, 2 ayda bir geçekleşen üye ilişkileri komite toplantısında gündeme alınarak, üye adayı görüşmeye davet edilir.
  • Komite üyeleri ile yapılan karşılıklı görüşmede, üye adayı kişisel tasarım yolculuğunu ve koleksiyonlarını anlatır.
  • Yapılan bu görüşmeyi üye ilişkileri komitesi, yönetim kuruluna sunar. Ve yönetim kurulunda üye adayı için oylama yapılır. Oy çoğunluğuna göre üyeliği kabul edilir veya reddedilir.
BİR TANESİNİ SEÇİNİZ
TASARIM ALANI *
LÜTFEN TÜM İLGİLİ ALANLARI İŞARETLEYİNİZ.
BİR TANESİNİ SEÇİNİZ
BİRİNİ SEÇİNİZ
http://
FİRMA KURULUŞ TARİHİ
FİRMA KURULUŞ TARİHİ
OPSİYONEL
OPSİYONEL
OPSİYONEL
LÜTFEN KURUM İSMİ VE SÜRE BELİRTİNİZ
LÜTFEN TARİH, KURUM İSMİ VE KONU BELİRTİN.
KİŞİSEL BİLGİLER
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM TARİHİ
TÜM MEZUN OLDUĞUNUZ OKULLARI, BÖLÜM VE TARİHLERİYLE BELİRTİNİZ LÜTFEN.
Öğretim üyesi veya doktora çalışmaları, yapılan etüd ve araştırmalar
Kitap, makale, konferans, ödüller, vb.
DERECELERİ İLE BİRLİKTE BELİRTİN LÜTFEN.
MDT İLE İLGİLİ
Lütfen başvurunuza MTD üyelerinden 2 kişiyi referans gösteriniz.
LÜTFEN GÖNDERMEDEN ÖNCE OKUYUP İŞARETLEYİNİZ. *